Verktygsspår på virket i Nya Lödöse

Vid undersökningarna i Nya Lödöse påträffades en hel del medeltida byggnadsvirke, främst syllvirke, grundförstärkningsmaterial till byggnader och en del golvrester.

I området närmast järnvägen, längst västerut, påträffades också mycket virke som ingått i den långa träkonstruktion som löpt utmed den ursprungliga Göta älvs strandlinje. Det var en gedigen grundförstärkning i ett sankt område, byggd före 1500-talets mitt. Delar av denna konstruktion undersöktes redan 1916-1918 och man har också stött på delar av den vid förundersökningar och en mindre slutundersökning på 2000-talet. Stockverket har sträckt sig från Säveåns norra strand vidare norrut till strax norr om dagens Slakthusgatan, en sträcka på ca 300 m. Dendrokronologiska dateringar av virke från stockverket har gjort under senare år och de visar att det sannolikt byggts ut i två etapper under 1520-talet respektive 1540-talet.

Virket i stockverket var mycket välbevarat och varierat och till största delen av ek. I syfte att identifiera verktygsspår och specifika konstruktionsdetaljer på virkesresterna kontaktade vi en doktorand på institutionen för Kulturvård vid Göteborgs Universitet och specialist på timmerbearbetning, Roald Renmælmo.

Flera av stockarna i den stora konstruktionen är avhuggna i ena änden och har uthuggna släphål som visar att virket fällts och grovbearbetats i skogen för att sedan forslas till staden för närmare tillhuggning. Den stora mängden virke antyder att skogsarbetet varit organiserat i större skala. En stock med urtag för en knut i ena änden var märkt med ett kraftigt hugget bomärke, kanske timmerhuggarens, kanske arbetslagets eller möjligen en märkning som visar vem som initierat bygget.

Ekstock med urhuggning för knut. På ovansidan syns inhugget bomärke.

I anslutning till stockkonstruktionen påträffades också tre kluvna stockar, drygt 30 cm breda med rektangulära huggna hål, i ett av fallen med en kvarsittande kraftig träpåle av ask (liksom eken ett tätt, kortfibrigt och starkt virkesmaterial). Formen på det senare trästycket visar att den sannolikt ingått i en konstruktion som fungerat som arbetsbänk vid timmerbearbetning. De båda andra har också använts vid timmerbearbetning att döma av deras form, och inte minst på grund av alla yxhugg som noterats på den ena sida – så många att Roald Renmælmo noterade att de måste varit använda under en längre period, troligen mer än ett år. På en av dem fanns också två borrade hål med kvarsittande kraftiga träpluggar, sannolikt ett fäste för bearbetning av smalare virkesmaterial. Ett liknande trästycke finns avbildat på en kalkmålning från 1400-talet i Luleå kyrka, men de är mycket sällsynta i arkeologiska material. Fynden visar att timmerbearbetning pågått i Nya Lödöse under lång tid, och att byggandet av den stora stockkonstruktionen sannolikt skett i organiserad form.

Del av arbetsbänk med urhugget hål och kvarsittande genomgående påle av ask. Ena änden av undersidan är rundad. På ovansidan finns spår av yxhugg.

 

Del av arbetsbänk med spår efter yxhuggning. Till vänster syns pluggar för fasthållning av virke vid bearbetning. Tillverkad av kluven ekstock med del av kvarsittande gren.

Avhuggna stockar med släphål förekommer också i grundförstärkningsmaterial under byggnaderna och under kyrkan. Byggnadsvirket i övrigt var något sämre bevarat, men på en ekstock som kommer från en byggnad belägen i den sydöstra delen av undesökningsytan fanns spår av två olika typer av knutar som inte kunnat fungera i en och samma konstruktion vilket innebär att den återanvänts. Det intressanta var att den stocken tillhörde en av de äldsta byggnaderna på platsen. Frågan är varifrån den ursprungligen kommer. De dendrokronologiska dateringar vi ska göra på detta virke kommer sannolikt att ge oss en ledtråd.


Kristina Carlsson

Arkeolog

Publicerat:
23 dec 2013

Kategorier:
Analys
Arkeologi
Bebyggelse

Taggar:
Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer