1700-talskrogen i Gamlestan

Det är inte enbart lämningar och fynd från Nya Lödöse tid som vi hittar i Gamlestan..

Marken där staden Nya Lödöse hade legat har använts till andra aktiviteter såsom odlingar och stora jordbruksegendomar, landerier och bidrog till försörjningen för Göteborgs borgare med mera. På utgrävningsområdet som betecknas av arkeologerna Område 3:3 (området närmast/ intill Säveån) tror vi oss ha hittat rester efter en krog!

Krogen är i så fall från 1700-talets senare hälft och framåt, detta är grundat på historiska uppgifter om en krog som låg nära Säveån på en karta från år 1769.

Huset har en halvkällare med stengolv. I bakgrunden ser vi ett inrasat bjälklag och i förgrunden en dörr med tillhörande handtag.

Fynd som bland annat har hittats och vittnar om festligheterna som försiggick i krogen är bland annat: flaskor (buteljer), brännvinsglas, en träskål och keramik.

Jonathan Pye

Arkeolog

Publicerat:
18 sep 2013

Publicerat av:
Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog

Kategorier:
Arkeologi
Bebyggelse

 

8 jun 2017

Arkeologi, Bebyggelse, Fynd, Föremål

Stadsgården i VA-schaktet

Nu under våren 2017 har vi undersökt en yta utmed Slakthusgatans södra sida. Orsaken var att nya VA-rör skulle läggas här. Efter att Nya Lödöse övergavs var ytan först odlingsmark, sedan låg Slakthusgatan här i 100 år. Detta gör att mycket få ingrepp gjorts här de senaste 390 åren och att stadslämningarna är ovanligt välbevarade. VA-schaktet undersöks i tre etapper.
Läs mer

28 feb 2017

Historia

Förhandstitt på utställningen Göteborgs födelse

Projektet Nya Lödöse fick en exklusiv förhandstitt på Göteborgs stadsmuseums nya basutställning om Nya Lödöse och Göteborgs födelse, här skvallrar vi lite om dess storslagenhet...
Läs mer

20 feb 2017

Bebyggelse, Kyrka och kyrkogård

Nya Lödöse kyrka byggs om

Olika delar av kyrkan och kyrkogården har undersökts i omgångar och även i år (2017) kommer en del att grävas. Samtidigt pågår arbetet med att analysera det som redan har undersökts, så att vi så småningom kan presentera en helhetsbild över kyrkoområdet i staden. De olika notiser som finns i arkiven är en viktig del av detta arbete.
Läs mer