1700-talskrogen i Gamlestan

Det är inte enbart lämningar och fynd från Nya Lödöse tid som vi hittar i Gamlestan..

Marken där staden Nya Lödöse hade legat har använts till andra aktiviteter såsom odlingar och stora jordbruksegendomar, landerier och bidrog till försörjningen för Göteborgs borgare med mera. På utgrävningsområdet som betecknas av arkeologerna Område 3:3 (området närmast/ intill Säveån) tror vi oss ha hittat rester efter en krog!

Krogen är i så fall från 1700-talets senare hälft och framåt, detta är grundat på historiska uppgifter om en krog som låg nära Säveån på en karta från år 1769.

Huset har en halvkällare med stengolv. I bakgrunden ser vi ett inrasat bjälklag och i förgrunden en dörr med tillhörande handtag.

Fynd som bland annat har hittats och vittnar om festligheterna som försiggick i krogen är bland annat: flaskor (buteljer), brännvinsglas, en träskål och keramik.

Jonathan Pye

Arkeolog

Publicerat:
18 sep 2013

Publicerat av:
Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog

Kategorier:
Arkeologi
Bebyggelse

 

25 jun 2018

Analys, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

En tobaksrökande yngling

Första skelett med 'pipmärke' funnet i Nya Lödöse
Läs mer

25 maj 2018

Arkeologi, Bebyggelse, Projekt

Stadsgård 1-4

Vad vet vi hittills om stadens uppbyggnad?
Läs mer

14 mar 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

Den osteologiska paradoxen

Osteolog Cathrine Andersson Färnström berättar
Läs mer