1700-talskrogen i Gamlestan

Det är inte enbart lämningar och fynd från Nya Lödöse tid som vi hittar i Gamlestan..

Marken där staden Nya Lödöse hade legat har använts till andra aktiviteter såsom odlingar och stora jordbruksegendomar, landerier och bidrog till försörjningen för Göteborgs borgare med mera. På utgrävningsområdet som betecknas av arkeologerna Område 3:3 (området närmast/ intill Säveån) tror vi oss ha hittat rester efter en krog!

Krogen är i så fall från 1700-talets senare hälft och framåt, detta är grundat på historiska uppgifter om en krog som låg nära Säveån på en karta från år 1769.

Huset har en halvkällare med stengolv. I bakgrunden ser vi ett inrasat bjälklag och i förgrunden en dörr med tillhörande handtag.

Fynd som bland annat har hittats och vittnar om festligheterna som försiggick i krogen är bland annat: flaskor (buteljer), brännvinsglas, en träskål och keramik.

Jonathan Pye

Arkeolog

Publicerat:
18 sep 2013

Publicerat av:
Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog

Kategorier:
Arkeologi
Bebyggelse

 

18 feb 2018

Arkeologi, Fynd, Föremål, Historia

Grillning i Nya Lödöse


Läs mer

6 feb 2018

Arkeologi, Förmedling

Arkeolog specialiserad på 3D-visualisering

Carolina Ask
Läs mer

26 jan 2018

Arkeologi, Historia

Historikern

Daniel Larsson
Läs mer