Keramik i Nya Lödöse

Keramik är en av de vanligaste fyndposterna vi hittar i Nya Lödöse, och de avspeglar både en internationell handel och sannolikt också en befolkning av många nationaliteter.

I bevarade förteckningar över gods som skeppats till Nya Lödöse kan vi se att lerpottor och lerfat också ingått i lasten. I en tullista från 1547 nämns införsel av drygt 600 kärl och i en lista från 1574 har man noterat drygt 1500 kärl i lasten. Där finns dock ingen närmare beskrivning om varifrån kärlen kommer eller vilket värde de representerat.

Nu har vi hittat en hel del kärlfragment som vi kunnat härleda till olika tillverkningsplatser. De flesta kärlen har tillverkats i Sydskandinavien, men ovanligt många kärl kommer från stora tillverkningscentra i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och England. Sådana kärl har varit betydligt vanligare i Nya Lödöse än i andra samtida städer i Västsverige.  Kärlen visar att Nya Lödöse haft rikare kontakter inom Nordsjöområdets handelsmarknad än andra samtida städer.

 

 

På borden i Nya Lödöse har det stått stora lergodsfat och skålar, ofta sirligt dekorerade. I köken har man använt lergodsgrytor på tre ben eller gråsvarta grova krukor som tillverkats för att efterlikna dyrare metallkärl som den på bilden. De flesta av dessa kärl har tillverkats på olika platser i Sydskandinavien.

Vi har också hittat flera delar av stengodskrus från de stora industrier som låga i trakterna runt Köln, till exempel i Sigburg, Raeren, Frechen, Köln och Westerwald. I mitten av bilden några skärvor av ett holländskt fajanskärl, en produktion som startade redan under sent 1300-tal men som ökade markant under 1500-talet. Lergodset glaserades då med en täckande tennglasyr och mönster kopierade från det kinesiska porslinet blev vanligt.

Vid floden Weser i sydvästra Tyskland tillverkades lergodskärl av en för trakten speciell lera dekorerade i en egen stil, en typ i Weser och en i den närliggande orten Werra. Den produktionen pågick främst under 1500-talet och kärlen har spritts över stora delar av norra Europa. I Nya Lödöse har vi ett betydligt större antal kärl än vad som varit vanligt i andra samtida städer i vår region.

I Nya Lödöse finns rikt dekorerade stora lergods, fat, stekpannor och grytor av lergods med sydskandinaviskt ursprung, men även små kärl, som exempelvis ett saltfat av västtyskt/nordfranskt ursprung och några små fragment av små krukor med engelskt ursprung.

Att andelen keramik tillverkad i olika delar av Västeuropa är så stor i Nya Lödöse jämfört med andra städer i nuvarande Sverige tyder på ovanligt goda kontakter med länderna runt Nordsjön, i form av handelskontakter men också på att stadens invånare kan ha haft många olika nationaliteter.

Kristina Carlsson
Arkeolog

Publicerat:
10 jun 2013

Publicerat av:
Magnus

Kategorier:
Arkeologi
Fynd

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer