Bebyggelsen träder fram

Inom den yta vi undersöker direkt öster om S:t Pedersgatan har vi tagit bort alla lämningar från tiden efter Nya Lödöse. Här framträder nu lämningarna av bebyggelsen i Nya Lödöse.

Här finns lämningarna av en gata som hade en nordöst-sydvästlig sträckning. Söder om denna gata finns bebyggelselämningar som troligen legat på två olika tomter. Hur stora tomterna var vet vi inte än, men de verkar ha varit långsmala med en kortsida ut mot gatan. På tomterna fanns huslängor som var byggda utmed den ena sidan av tomten och hade kortsidan mot gatan. Två sådana huslängor fanns på vardera sidan om gränsen mellan de två tomterna, de kan ha legat vägg i vägg eller haft ett "dropp" mellan sig. Intill husen fanns stenlagda ytor som troligen var gårdsplaner.

Bild 1. Karta över bebyggelselämningarna. Den röda linjen visar det område vi undersökt.

Möjligen fanns bebyggelse även utmed gatan och huslängorna var L-formade. Delar av de stenlagda ytorna kan då ha varit portlider. Inne i husen fanns eldstäder. De två husens eldstäder har legat i princip vägg i vägg. Tomterna är närmast spegelvända kopior av varandra och som helhet ger bebyggelsen ett välorganiserat intryck. Flera olika generationer av hus fanns på samma plats och hade samma utbredning och storlek. På den östra tomten fanns fyra olika bebyggelsefaser. Vid något tillfälle har bebyggelsen på båda tomterna förstörts i en större brand. Delar av väggarna och ett tak rasade då in. Därför vet vi nu att åtminstone det ena av husen var ett korsvirkeshus och att det andra huset hade ett tak med grästorv på.

Söder om den västra gårdsplanen fanns ett område där man slängde avfall. Bland hushållssoporna här fanns framförallt mycket fiskben.

Mattias Öbrink
Fältarbetsledare/biträdande projektledare

Utgrävning av bebyggelse från Nya Lödöse

Publicerat:
14 maj 2013

Publicerat av:
Magnus

Kategorier:
Arkeologi
Bebyggelse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer