Vad blir kvar?

Nya Lödöse försvinner från sin ursprungliga plats i takt med de arkeologiska undersökningarna, men just poängen med arkeologi är att något måste få finnas kvar. Men vad?

Vid en arkeologisk undersökning får man ofta frågan vad som egentligen blir kvar av fornlämningen. Det kanske tråkiga svaret är, i den fysiska verkligheten - ingenting! Många tycker att det är synd att inga synliga spår av det vi hittar kan lämnas framme även efter undersökningens slut.

Men arkeologerna tar bort lämningarna allt eftersom de undersöks och dokumenteras. Sedan läggs ytorna igen och det nya kommer att byggas där lämningarna en gång låg.

Det som blir kvar

Men vad blir då egentligen kvar? Jo, utöver då alla fynd som samlas in och hamnar på museet, all vår dokumentation och våra resultat! Från det allra första spadtaget till igenläggningen av ytan sker en intensiv dokumentation. Allt det vi gör i fält är viktigt och helt avgörande för det tolkningsarbete som sedan sker inomhus efteråt. Vi gräver fram och blottlägger historien och med tekniska hjälpmedel, digitala mätinstrument, mäter vi in anläggningarnas och fyndens fysiska positioner.

Naturligtvis fotograferar vi väldigt mycket och det görs skriftliga beskrivningar av allt vi hittar och ser. Vi iakttar och tolkar löpande genom hela fältarbetet. Reder ut de företeelser som ägt rum på platsen och försöker lista ut i vilken ordning dessa skett. Vad är äldst respektive yngst och vilka samtida aktiviteter kan vi se? Vi är alltså ute efter att förstå tidsdjupet i lämningen, den kronologiska ordningen i allt som skett på platsen som lämnat spår. Utöver den skriftliga dokumentationen registreras alla fynd och alla arkeologiska lämningar mycket noggrant i en databas, en informationsbank där gamla Nya Lödöse sparas in i framtiden.

Elisabet Schager
Arkeolog

Publicerat:
13 maj 2013

Publicerat av:
Magnus

Kategorier:
Arkeologi
Projekt

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer