Vad blir kvar?

Nya Lödöse försvinner från sin ursprungliga plats i takt med de arkeologiska undersökningarna, men just poängen med arkeologi är att något måste få finnas kvar. Men vad?

Vid en arkeologisk undersökning får man ofta frågan vad som egentligen blir kvar av fornlämningen. Det kanske tråkiga svaret är, i den fysiska verkligheten - ingenting! Många tycker att det är synd att inga synliga spår av det vi hittar kan lämnas framme även efter undersökningens slut.

Men arkeologerna tar bort lämningarna allt eftersom de undersöks och dokumenteras. Sedan läggs ytorna igen och det nya kommer att byggas där lämningarna en gång låg.

Det som blir kvar

Men vad blir då egentligen kvar? Jo, utöver då alla fynd som samlas in och hamnar på museet, all vår dokumentation och våra resultat! Från det allra första spadtaget till igenläggningen av ytan sker en intensiv dokumentation. Allt det vi gör i fält är viktigt och helt avgörande för det tolkningsarbete som sedan sker inomhus efteråt. Vi gräver fram och blottlägger historien och med tekniska hjälpmedel, digitala mätinstrument, mäter vi in anläggningarnas och fyndens fysiska positioner.

Naturligtvis fotograferar vi väldigt mycket och det görs skriftliga beskrivningar av allt vi hittar och ser. Vi iakttar och tolkar löpande genom hela fältarbetet. Reder ut de företeelser som ägt rum på platsen och försöker lista ut i vilken ordning dessa skett. Vad är äldst respektive yngst och vilka samtida aktiviteter kan vi se? Vi är alltså ute efter att förstå tidsdjupet i lämningen, den kronologiska ordningen i allt som skett på platsen som lämnat spår. Utöver den skriftliga dokumentationen registreras alla fynd och alla arkeologiska lämningar mycket noggrant i en databas, en informationsbank där gamla Nya Lödöse sparas in i framtiden.

Elisabet Schager
Arkeolog

Publicerat:
13 maj 2013

Publicerat av:
Magnus

Kategorier:
Arkeologi
Projekt

 

25 jun 2018

Analys, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

En tobaksrökande yngling

Första skelett med 'pipmärke' funnet i Nya Lödöse
Läs mer

25 maj 2018

Arkeologi, Bebyggelse, Projekt

Stadsgård 1-4

Vad vet vi hittills om stadens uppbyggnad?
Läs mer

14 mar 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

Den osteologiska paradoxen

Osteolog Cathrine Andersson Färnström berättar
Läs mer