Att gräva ut en stad

I ett så stort projekt som Nya Lödöse är en hel rad människor inblandade, inte bara arkeologer. Här arbetar också flera specialister inom olika områden.

En vanlig arbetsdag kan det finnas 20–25 personer här som sysslar med olika saker. Basen för hela verksamheten är de två grävlag som sköter själva utgrävningsarbetet och dokumenterar allt som grävs bort bit för bit. I grävlagen arbetar utbildade arkeologer, de flesta specialiserade på historisk arkeologi (ungefär: de senaste tusen årens arkeologi). Allt som dokumenteras ute i fält bearbetas sedan vidare digitalt så att vi kan skapa kartor för att analysera och illustrera det vi hittar.

 

Fyndhantering

Specialister på fynd tvättar, analyserar och registrerar det som samlats in. Särskilt ömtåliga fynd tas om hand av en konservator, som rengör och stabiliserar dem så att de kan sparas och undersökas utan att förstöras vidare. De fynd vi hittar är oftast sådant som gått sönder och kasserats, ibland sådant som man har tappat oavsiktligt. De kan berätta om vardagsliv i staden och vilka föremål man omgav sig med, men också om vad hantverkarna i staden och dess omgivningar tillverkade och vad som kom hit från andra länder.

Ben och knotor

Djurbenen analyseras av osteologer som kan berätta om de djur som fanns i staden, vad man slaktade, jagade, fiskade och åt. Arkeobotanikern sållar prover på själva jorden för att se vad den innehåller av fröer och andra växtrester, gödsel och annat smått som inte syns med blotta ögat och som bland annat berättar vad man odlade och åt, var man stallade djuren och var man hanterade mat.

Arkivstudier

En historiker hjälper oss att tolka de gamla dokument som kommer från stadstiden och som ger andra bilder av staden än vad arkeologin gör. Här får vi veta något om konflikter mellan människor, om ekonomi och handel och stadsmiljön i stort.  Andra historiska dokument är gamla kartor och planritningar från gamla undersökningar i Nya Lödöse som hjälper oss att tolka det vi hittar idag.

Och mycket mer

En viktig del av verksamheten är att ta emot arkeologistudenter som kan göra sin praktikperiod hos oss och få inblick i alla de olika arbetsmoment som ingår i en stor stadsarkeologisk undersökning. Här hjälper vi till att utbilda dem som ska ta över en dag.

Sist, men verkligen inte minst, har vi alla de som hjälper oss med allt det där praktiska som också ingår i en arkeologisk undersökning – gräva och köra bort jordmassor, ordna med upptining av tjälad mark, fixa med el och vatten och hålla koll på eventuella föroreningar i marken. Och städa våra byssjor, kanske den mest otacksamma uppgiften.

Christina Rosén
Projektledare Nya Lödöse

Publicerat:
19 apr 2013

Publicerat av:
Magnus

Kategorier:
Arkeologi
Projekt

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer