Kyrkogården i Nya Lödöse

Under vintern har arkeologerna grävt ut Nya Lödöses kyrkogård. Djupt under gräsmattorna har de som lagts till sista vilan i Nya Lödöse legat i 500 år.

En stor del av den yta som ska undersökas av arkeologerna upptas av Nya Lödöses kyrkogård och grunden efter stadens stora kyrka. Delar av kyrkogården undersöktes på 1960-talet, men mer än vi kunde tro finns kvar att gräva ut av dagens arkeologer.

Kyrkogården användes från 1500-talets början och åtminstone några decennier in på 1600-talet. Gravarna ligger tätt, tätt. Ibland är det flera lager av mänskliga skelett. Staden Nya Lödöse hyste en stor befolkning och medellivslängden var inte så hög. Därför blev det många begravningar varje år. Ofta syns det tydligt att en nyare grav skurit genom en äldre begravning.

Många av gravarna innehåller kvarlevor efter barn. Barnadödligheten var mycket hög. Den stora dödsorsaken var olika infektioner och även barnsjukdomar som exempelvis mässling.

Vad gör vi med dem?

Alla gravar som påträffas vid utgrävningen dokumenteras noga innan skeletten plockas upp ur jorden. Därefter körs lådorna med skelett till Västergötlands museum i Skara där osteologen, dvs benexperten, jobbar. På museet i Skara rengörs benen och varje skelett dokumenteras sedan noga. Kön, dödsålder, kroppslängd, spår av sjukdomar och annat av intresse noteras.

Dokumentationsarbetet är mycket viktigt i den arkeologiska processen.

Alla dessa data kommer sedan att ge oss kunskap om hur människorna i Nya Lödöse mådde, vilka som bodde i staden, hur gamla de blev, om det fanns skillnader i mäns och kvinnors hälsa, vilka sjukdomar de led av och mycket annat som det går att få reda på med hjälp av undersökningar på benen.

Det övergripande målet med hela projektet är ju att vi som lever idag ska få lära oss mer om livet i staden Nya Lödöse för 500 år sedan. Och de som verkligen kan berätta om detta är de människor som faktiskt levde och dog där.

Maria Vretemark
Osteolog på Västergötlands museum

Publicerat:
18 apr 2013

Publicerat av:
Magnus

Kategorier:
Osteologi

 

14 mar 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

Den osteologiska paradoxen

Osteolog Cathrine Andersson Färnström berättar
Läs mer

7 mar 2018

Arkeologi, Fynd, Föremål, Historia

Våra vanligaste kärlglas och en udda fågel!

Vackra glasbitar ifrån Nya Lödöse funna under 2017 års grävning
Läs mer

28 feb 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Keramik

En pilgrimsflaska från Siegburg

En pilgrimsflaksa funnen i Nya Lödöse som är tillverkad i Tyskland
Läs mer