Västsvensk arkeologidag 2018

Nylöse. Bild: Markus Andersson

Välkommen till årets västsvenska arkeologidag!

Plats: Hörsalen, institutionen för historiska studier, Eklandagatan 86. Göteborg

Arrangör: Institutionen för historiska studier. Göteborgs Universitet

Datum: 23 februari

Tid: 09:00 - 16:30 

 

 

SCHEMA:

9:00-9:30 KAFFE

9:30-10:00 Fem år i Nya Lödöse - vad har vi lärt oss?
Christina Rosén

10:00-10:30 En kalk av vax och andra föremål från gravarna i Nya Lödöse
Madelene Skogbert, & Veronica Forsblom Ljungdahl

10:30-11:00 Bronsåldersröset i Arendal
Gisela Ängeby & Ulf Ragnesten

11:00-11:30 Bönder i Jörlanda Berg, om årderspår och jordbruk under bronsålder och äldre järnålder
Stig Swedberg & Benjamin Grahn-Danielson

11:30-12:00 The Swedish Excavations at the Late Bronze Age Metropolis of Hala Sultan Tekke, Cyprus 2010-2017: An Overview
Peter M. Fischer

12:00-13:00 LUNCH

13:00-13:30 Projekt Hallerna
Torbjörn Brorsson och Marianne Lönn

13:30-14:00 Best of Bayes: constructing precise radiocarbon chronologies for archaeological site
Bettina Schulz Paulsson

14:00-14:30 En fyndrik lihultboplats - kulturlager, bergartsyxor och härdar
Johannes Nieminen

14:30-15:00 KAFFE

15:00-15:30 Kulturdualism under neolitikum runt Oslofjorden
Per Persson

15:30-16:00 Dead and buried? Patterns of bone degradation at microscopic scale reveal variation in Neolithic funerary treatments in Falbygden
Malou Blank & Hege I Hollund

16:00-16:30 Maskininlärning och hällristningar.
Oscar Ivarsson & Johan Ling

 

 

Vi ses på Västsvensk arkeologidag!