Undersökningarna av Nya Lödöse inför 1923 års jubileumsutställning.

 

Sixten Strömbom/ Oscar Ortman. Senare foto: Markus Andersson

Välkomna till Bohusläns museum för en lunchföreläsning om staden Nya Lödöse. Vilka förutsättningar hade arkeologerna som grävde på Marieholms Landeri mellan åren 1915 och 1918?
Hur utfördes undersökningarna? Vem utförde dem? Hur redovisades resultatet?

Föreläsningshållare: Oscar Ortman, arkeolog

Plats: Hyllan
Datum: 27 mars
Tid: kl. 12.30–13.15
Entré: Fri entré.

Läs mer här.

Välkomna!