Krukmakarens skärvor I krukmakarens verkstad - för barn 4 år och uppåt

 För att få fram de vackra mönstren på föremål i stengods och keramik  använde krukmakarna på 1500-talet tryckteknik. Nu har du som är        barn och 4 år eller äldre chansen att göra ditt eget Nya Lödöse-tryck i  lera och ta med hem!

 

Tid: 27 augusti, drop in mellan kl. 13-15.30. Det finns 6 arbetsplatser i  Bartmantryckkrukmakarens tält och vi byter av efterhand ni blir klara. 

Plats: Vi träffas vid ingången till Nya Lödöse-undersökningarna intill spårvagnshållplatsen Gamlestadstorget Läge A . Man kan lättast ta sig hit via kollektivtrafiken och spårvagnarna 6, 7 och 11.

Tänk på: vi är på en byggarbetsplats. Föräldrar ansvarar för sina barn.

Välkomna!

Krukmakarens skärvor 1