Välkommen till
Västsveriges största stads-
arkeologiska undersökning!
Läs mer om staden under Gamlestaden »
Ur arkiven
Ladda hem arkeologiska rapporter.
Undersökningar av Nya Lödöse att hämta hem »
Nya Lödöse
Nya Lödöses historia och gåtor.
Saker vi vet och saker vi undrar över »
Nu finns vi på Youtube!
Se filmer direkt från fält
Se filmen på YouTube »

8 jun 2017

Arkeologi, Bebyggelse, Fynd, Föremål

Stadsgården i VA-schaktet

Nu under våren 2017 har vi undersökt en yta utmed Slakthusgatans södra sida. Orsaken var att nya VA-rör skulle läggas här. Efter att Nya Lödöse övergavs var ytan först odlingsmark, sedan låg Slakthusgatan här i 100 år. Detta gör att mycket få ingrepp gjorts här de senaste 390 åren och att stadslämningarna är ovanligt välbevarade. VA-schaktet undersöks i tre etapper.
Läs mer

28 feb 2017

Historia

Förhandstitt på utställningen Göteborgs födelse

Projektet Nya Lödöse fick en exklusiv förhandstitt på Göteborgs stadsmuseums nya basutställning om Nya Lödöse och Göteborgs födelse, här skvallrar vi lite om dess storslagenhet...
Läs mer

20 feb 2017

Bebyggelse, Kyrka och kyrkogård

Nya Lödöse kyrka byggs om

Olika delar av kyrkan och kyrkogården har undersökts i omgångar och även i år (2017) kommer en del att grävas. Samtidigt pågår arbetet med att analysera det som redan har undersökts, så att vi så småningom kan presentera en helhetsbild över kyrkoområdet i staden. De olika notiser som finns i arkiven är en viktig del av detta arbete.
Läs mer

3 feb 2017

Bebyggelse, Kyrka och kyrkogård, Projekt

En sammanlänkande pusselbit - 2017 års undersökningsytor

Planeringen inför årets kommande undersökningar är i full fart och vi tänkte visa vad som komma skall.
Läs mer

31 jan 2017

Fynd, Historia

Kläder för alla väder

Nu när vinterkylan har dragit in över Gamlestaden kan man inte låta bli att fundera över hur invånarna i Nya Lödöse gjorde för att värja sig mot det bistra väder som i själva verket råder under stora delar av året på våra breddgrader.
Läs mer

23 jan 2017

Fynd, Keramik

Lustrewarekeramik- spanskt bling-bling på bordet

I Nya Lödöse har vi hittat några enstaka skärvor med metallisk, glänsande keramik, så kallad "lustreware". Vad gör denna speciell? Vart kommer den ifrån?
Läs mer

Håll dig uppdaterad
Facebook
YouTube
Kära keramik del 2

Har vi funnit en ny tillverkningsplats av keramik i Nya Lödöse? Följ oss i jakten på det västsvenska rödgodset!

Kära keramik

Keramik fanns det gott om i Nya Lödöse, men vilka historier berättar skärvorna idag? Följ med när våra experter förklarar!

Vad är GIS?

Vi använder GPS för att mäta in fynd som vi registrerar i ett GIS. Förvirrad? Ingen fara, vi förklarar!

Ett husoffer grävs fram

Det ligger en hund under plankorna till huset. Hur kan det komma sig?

Radband eller halsband?

En grav grävs ut innehållande vad som kan tolkas vara ett radband, eller är det ett halsband?

Brunnen är funnen

En brunn grävs ut i sommarvärmen

En guidad tur

Vi bjuds på en guidad tur av kyrkan och dess gård.

Nya Lödöse på Medeltidsdagarna

Lödöse Museum arrangerade Medeltidsdagar och vi var såklart på plats med fynd, tidningar och underhållande historier från fält.

Stort tack till Bockfot för lån av musik.

Vi gräver strandkant

Våra arkeologer gräver längs sponten och finner strandkanten till vad som en gång var, en arm av Göta älv.

Lisa, grafisk redaktör presenterar tidningen

Följ med när vi träffar Lisa Larsson, grafisk redaktör för staden Nya Lödöses tidning.

En dåtida stadsvandring

Vi följer med hem till en Nya Lödösebo som berättar som sitt liv i staden på 1500-talet.

3D-modellering av Carolina Ask.
Stort tack till Frida Roos för hjälp med berättarröst!

Entreprenörerna

Vi träffar entreprenörerna i Gamlestadsprojektet. White arkitekter och SKANSKA presenterar sina roller.

Fyndtvätt

I detta avsnitt förklarar arkeologen/osteologen Astrid Lennblad hur och varför man fyndtvättar ben i staden Nya Lödöse.

Arkeologerna

I detta avsnitt presenteras arkeologerna och vi följer med till Göteborgs Universitet där det är Västsvensk Arkeologidag.

Ny trailer!

Ny trailer för 2016 års undersökningar i Gamlestan!

Landets äldsta träsko?

I anslutning till Nya Lödöses vallgrav har vi hittat en träsko från tidigt 1500-tal, en period då träskor främst fanns i bruk i Holland och Frankrike.

Arkeobotanik och örtmedicin

Vår arkeobotaniker Jens berättar om vilka spår av Nya Lödöse som går att finna i jordprover - allt från läkekonst till latrin och flora.

En pålbyggnad intill vallgraven

Vi har vid utgrävning strax söder om Säveån hittat vad vi tror är Nya Lödöses södra avgränsning. Den består av en pålbyggnad (palissad) som vätter mot den gamla vallgraven.

Nya Lödöse - en bakgrundshistoria

Information om de arkeologiska utgrävningarna i Gamlestaden, och en kort bakgrund av den tidigmoderna staden Nya Lödöse.